----------------------------------------------------------------------------------------------بیا گناه كنیم جایی كه خدا نباشد.( دکتر علی شریعتی )مرحوم آیت الله طالقانی

امروز مصادف است با سالروز هجرت خاطره انگیز فرزند مجاهد و متفکر ما مرحوم دکتر شریعتی آنچه از این فرزند عزیز اسلام با خصوصیات فکری و دید اسلامی می باید بیان کنیم بیش از این مفصل تر از این ، بلیغ تر و رساتر از این در کتابهایش تبیین شده است.

مرحوم شریعتی این خصیصه را داشت دائماً گوش می داد، دائما فکر می کرد و آنچه را احسن بود از هر مکتبی می گرفت، از مکتب چپ، از مکتب راست، از مکتب اسلام، حتی خودش گاهی به من می گفت: من از یک جمله ای که در یک کتابی معمولی دینی است که به چشم مردم نمی آید مطلب دریافت می کنم و بعد آن احسن اش را جذب می کنم. همیشه هم معترف بود که من ممکن است اشتباه بکنم. این منتهای خصلت یک انسان واقعی متعالی است.


شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی

مرحوم دکتر شریعتی یک قریحه سرشار و یک اندیشه پویا و جستجوگر و یک اندیشه ناآرام بود، اندیشه ای که همواره در پی فهمیدن و شناختن بود . مایه های اصلی این اندیشه یکی معارف اسلامی بود که دکتر در خانه پدرشان و در مشهد با آنها آشنا شده بود.

خصوصیت دکتر این بود که هویت و اصالت خود را در این مطالعات غربی گم نکرده بود و دچار از خود بیگانگی نگشته بود ، پیدا بود که در طول سالها مطالعه و تحصیل در زمینه جامعه شناسی و معارف غربی شیفته و دلباخته مطلق فرهنگ غربی نشده بود، بلکه اصالت فرهنگ غنی اسلام همواره برای او جاذبه نیرومندی در سیر و سلوک فکری و معرفتی بود و سبب شده بود گامهای بلندی به جلو بردارد و نتایج جالب و زیبا و ارزنده ای را به دست آورد.
دکتر شریعتی در سفری که به حج مشرف می شود و در مراسم حج می بیند که عده ای از حجاج شیعه در عرفات و مواقف دیگر حج، بیاد امام حسین هستند، زیارت وارث می خوانند، زیارت عاشورا را می خوانند در برخورد با این جریان اول بار این مطلب به ذهنش می آید که آیا اینجا در این کنگره عمومی مسلمانان جهان بجاست که شیعه، آن آهنگ و آرمان ویژه خودش یعنی حسینی بودن را مطرح کند، آیا بهتر نیست که آنجا شیعه مثل دیگرمسلمانان همان دعاها و دیگر مناسک عمومی اسلام را به جای آورد، و سال بعد وقتی دوباره مشرف به حج می شود و همین مناظر را می بیند یک مرتبه متوجه می شود که عجب ! حقیقت این است که مراسم پرشکوه حج، یک ظاهر و یک جسم دارد که باطن و روح آن در حسینی اندیشیدن و حسینی زیستن است . بنابراین توجه به امام حسین جوهر صورت در مواقف مختلف حج یعنی توجه به روح این مناسک و عبادات بزرگ و در پیوند همه عبادتها ولایت و امامت ذهنش متوجه این می شود که اگر حج ، این مراسم بزرگ و با شکوه درخدمت خلافت اموی و عباسی و زمامداران طاغوتی قرار گیرد حقی است که باطل از آن بهره برداری می کند، اما اگر همین مناسک حج در راستای امامت حسین و حسینیان قرار گیرد آن وقت حقی است که یک حق پرشکوه تر با آن همراه است. بنابراین بنظرش می آید که بسیار بجاست که در همانجا در همان مواقف دلها متوجه کربلای امام حسین باشد و از زیارتهای مربوط به امام حسین (ع ) خوانده شود که دراین زیارت ها از شهادت وامامت حسینی یاد می شود و دل و جان و ضمیر حج گذاران با روح حج که امامت حسینی باشد تجدید عرصه می کند . یعنی در سال قبل به نظرش می آمد که این کار نابجاست ، حالا سال بعد به نظرش می رسد که این سخنرانی باید به صورت یک کتاب منتشر شود. یعنی چگونه باید همیشه به یاد حسین (ع ) و حسینیان بود.
یک اندیشه پویا و جستجوگر همیشه از این گردشها و چرخشهای 180 درجه ای دارد و دکتر شریعتی نیز چنین اندیشه ای بود.


مقام معظم رهبری

به نظر من شریعتی بر خلاف آنچه که همگان تصور می کنند ، یک چهره همچنان مظلوم است و این به دلیل طرفداران و مخالفان اوست. یعنی از شگفتی های زمان و شاید از شگفتی های شریعتی این است که هم طرفداران و هم مخالفانش نوعی همدستی با هم کرده اند تا این انسان دردمند و پر شور را ناشناخته نگهدارند و این ظلمی در حق اوست.

مخالفان او به اشتباهات دکتر شریعتی تمسک می کنند و این موجب می شود که نقاط مثبتی که در او بود را نبینند بی گمان شریعتی اشتباهاتی داشت و من هرگز ادعا نمی کنم که این اشتباهات کوچک بود. اما ادعا می کنم که در کنار آنچه که ما می توانیم اشتباهات شریعتی نام بگذاریم، چهره شریعتی از برجستگی ها و زیبائیها هم برخوردار بود. پس ظلم است اگر به خاطر اشتباهات او برجستگی های او را نبینیم. من فراموش نمی کنم که در اوج مبارزات که می توان گفت مراحل پایانی قیل و قال های مربوط به شریعتی محسوب می شد. امام در ضمن صحبتی بدون اینکه نامی از کسی ببرند، اشاره ای کردند به وضع شریعتی و مخالفت هایی که در اطراف او هست، نوار این سخن همان وقت از نجف آمد و در فرو نشاندن آتش اختلافات موثر بود. در آنجا امام بدون اینکه اسم شریعتی را بیاورند اینجور بیان کرده بودند( چیزی نزدیک به این مضمون) نباید به خاطر چهار تا اشتباه در کتابهایش او را بکوبیم . این صحیح نیست این دقیقاً نشان می داد موضع درست را . در مقابل هر شخصیتی و نه تنها شخصیت دکتر شریعتی، ممکن بود او اشتباهاتی بعضاً در مسائل اصولی و بنیانی تفکراسلامی داشته باشد.
اما ظلم طرفداران شریعتی به او کمتر از ظلم مخالفانش نبود، بلکه حتی کوبنده تر و شدیدتر هم بود. طرفداران او به جای اینکه نقاط مثبت شریعتی را مطرح کنند و آنها را تبیین کنند، در مقابل مخالفان صف آرائی هائی کردند و در اظهاراتی که نسبت به شریعتی کردند سعی کردند او را یک موجود مطلق جلوه بدهند. سعی کردند حتی کوچکترین اشتباهات را از او بپذیرند.
شریعتی یک چهره پرسوز پیگیر برای حاکمیت اسلام بود، ازجمله منادیانی بود که از طرح اسلام به صورت یک ذهنیت و غفلت از طرح اسلام به صورت یک ایدئولوژی و قاعده نظام اجتماعی رنج می برد و کوشش می کرد تا اسلام را به عنوان یک تفکر زندگی ساز و یک نظام اجتماعی و یک ایدئولوژی راهگشای زندگی مطرح کند.
شریعتی یک آغازگر بود. دراین شک نباید کرد. او آغاز گر طرح اسلام با زبان فرهنگ جدید نسل بود. قبل از او بسیاری بودند که اندیشه مترقی اسلام را آنچنان که او فهمیده بود فهمیده بودند و در غالب واژه ها و تغییراتی که برای نسل امروز ما و یا بهتر بگویم نسل آن روز شریعتی، نسلی که مخاطبین شریعتی را تشکیل می داد، گیرایی داشته باشد مطرح کنند. موفق نشده بودند به زبان آنها این حقایق را بیان کنند. جوری که برای آنها قابل فهم باشد این مسائل را بگویند.
شریعتی آغازگر طرح جدیدترین مسائل کشف شده اسلام مترقی بود به صورتی که برای آن نسل پاسخ دهنده به سوال ها و روشن کننده نقاط ابهام و تاریک بود. شریعتی بر خلاف آنچه گفته می شود درباره او و هنوز هم عده ای خیال می کنند نه فقط ضد روحانین بود، بلکه عمیقاً مومن و معتقد به رسالت روحانیت بود. او می گفت که روحانیت یک ضرورت است، یک نهاد اصیل و عمیق و غیرقابل خدشه است، و اگر کسی با او مخالفت بکند یقیناً از یک آبشخور استعماری تغذیه می شود. اینها اعتقادات او بود در این هیچ شک نکنید این از چیزهائی بود که جزء معارف قطعی شریعتی بود، اما درمورد روحانیت او تصورش این بود که روحانیون به رسالتی که روحانیت بر دوش دارد به طور کامل عمل نمی کنند.

شهید دکتر مصطفی چمران

چه خوش است شریعتی شهید، مخاطب چمران شهید باشد، آنجا که با پیکر بی جانش، گاه تدفین ، سخن می گوید و ما بشنویم که مرغان باغ ملکوت از یکدیگر و با یکدیگر چه می گویند:" ای علی، به جسد بی جان تو می نگرم که از هر جانداری زنده تر است. یک دنیا غم، یک دریا درد، یک کویر تنهایی، یک تاریخ ظلم و ستم، یک آسمان عشق، یک خورشید نور و شور و هیجان، از ازلیت تا به ابدیت در این جسد بی جان نهفته است. ای علی، ترا وقتی شناختم که کویر ترا شکافتم و در اعماق قلب و روحت شنا کردم.

... همراه تو به کویر می روم، کویرتنهایی، زیرآتش سوزان عشق، در طوفان سهمناک تاریخ، که امواج ظلم و ستم، در دریای بی انتهای محرومیت وشکنجه، بر پیکر کشتی شکسته حیات و وجودمان می تازد. ای علی همراه تو به حج می روم، در میان شور و شوق، و در مقابل ابهت و جلال، محو می شوم، اندامم می لرزد، و خدا را از دریچه چشم تو می بینم، همراه روح بلند تو به پرواز در می آیم ، با خدا به درجه وحدت می رسم.
ای علی، همراه تو به قلب تاریخ فرو می روم و راه و رسم عشقبازی را می آموزم و به علی بزرگ آنقدرعشق می ورزم که از سر تا به پا می سوزم... همراه تو به نخلستانهای کنار فرات می روم و علی دردمند را در دل شب می یابم که سر به چاه کرده، سینه پر دردش را خالی می کند.
ای علی، تو اباذرغفاری را به من شناساندی، مبارزات بی امانش را علیه ظلم و ستم نشان دادی. شجاعت و صراحت و پاکی و ایمانش را نمودی، و این پیرمرد آهنین اراده را چه زیبا تصویر کردی، وقتی که استخوان پاره ای را به دست گرفته و بر فرق" ابن کعب" می کوبد... من فریاد ضجه آسای اباذر را از حلقوم تو می شنوم... و در سوز و گداز تو بیابان سوزان ربذه را می یابم که اباذر قهرمان بر شنهای داغ آن افتاده در تنهائی و فقر جان می دهد.
... تو مرا به دیدار طاق شکسته کسری بردی و عاقبت وخیم پادشاهان را نشان دادی، تو مرا به مصر بردی و اهرام مصر را نمودی، و زیر تخته سنگهای آن، استخوان خرد شده محرومین را ... تو مرا به دیدار طاق شکسته کسری بردی و عاقبت وخیم پادشاهان را نشان دادی، تو مرا به مصر بردی و اهرام مصر را نمودی، وزیر تخته سنگهای آن، استخوان خرد شده محرومین را دیدم که هنوز فریادشان به آسمان بلند است. تو مرا به دیدار فرعون بردی که ادعای خدایی داشت و ستمگری های او را نمودی. تو مرا به دیدار گنجهای قارون بردی و عاقبت خدایان سیم و زر را نشان دادی، تو مرا به خانه بلعم بردی و عاقبت خدعه و تزویر مدعیان دین را روشن کردی که چگونه خدای آسمان را فدای مائده های زمینی می کنند.
ای علی، تو جامعه ایران را به لرزه در آوردی، تو تشیع حقیقی را به مردم نمودی، تو لذت شهادت را به شیعیان حسین چشاندی، تو مجسمه جمود و تعصب و سکوت را شکستی ... تو خداوندان زر و زور و تزویر را رسوا کردی، و مردم را علیه آنها به مبارزه کشاندی. تو زنجیرهای اسارت را که با جهل و خدعه و تزویر بر دست و پای انقلابی حسینی پیچیده شده بود پاره کردی... ای علی با خروش تو به جنگ استعمار و استبداد و استحمار برمی خیزیم و همراه تو تاریخ را می شکافیم و فرعون ها و قارون ها و بلعم ها را لعنت می کنیم. ای علی همراه تو، در راه خدای بزرگ به مجاهدت برمی خیزیم، و با اسلحه شهادت مجهزمی شویم. من آن راهی را و مکتبی را مقدس می شمرم که غم ها و دردهای کثیف آدمی را به زیبایی و پاکی تبدیل کند، و آن شخصی را تقدیس می کنم که روحش و احساسش و افکارش قلب آدمی را صفا و جلا دهد و غمها و دردهایش را زیبا و متعال کند، روح را ازقفس جسد جدا کرده و به آسمانها صعود دهد. بر این حساب دکترعلی شریعتی به درجه بی نهایت قابل تقدیس است آدمی را منقلب می کند، روح را از قید زمان و مکان آزاد کرده به ازلیت و ابدیت متصل می نماید.

ای علی، یکی از مارکسیستهای انقلابی نما در جمع دوستانش در اروپا می گفت که " دکترعلی شریعتی انقلاب کمونیستی ایران را هفتاد سال به تاخیرانداخت" و من می گویم که دکترعلی شریعتی ، سیر تکاملی مبارزه را در راه حق و عدالت 70 سال به جلو برد.
قسم به ناله دردمندان و آه بینوایان و اشک یتیمان که تا استعمار و استبداد و استثمار وجود دارد، تو ای علی در جوش و خروش رنجدیدگان و محرومان حیات داری .

قسم به عدل و عدالت، تا روزگاری که ظلم و ستم بر دوش انسانها سنگینی می کند، تو در فریاد ستمدیدگان علیه ستمگری می غری و می خروشی، قسم به شهادت، تا وقتی که فدائیان از جان گذشته، حیات و هستی خود را در قربانگاه عشق فدا می کنند، تو بر شهادت آنها شهید و شاهدی .

و توای خدای بزرگ، علی را به ما هدیه کردی تا راه و رسم عشقبازی و فداکاری را به ما بیاموزد. چون شمع بسوزد و راه ما را روشن کند. و به عنوان بهترین و ارزنده ترین هدیه خود، او را به تو تقدیم می کنیم، تا در ملکوت اعلای تو بیاساید و زندگی جاوید خود را آغاز کند.


----------------------------------------------------------------------------------------------

رسالت: سایت حامی میرحسین برای سیاه نمایی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا نمایشگاه برگزار می کند.

http://www.bachehayeghalam.ir/UserFiles/Image/weblog/norouz_mir_hossein_mousavi.jpg

سایت حامیان موسوی که در واقع محل تجمع اتاق فکر میرحسین و با عضویت افرادی چون مهاجرانی، کدیور، سازگارا و برخی عواملی از این قماش در لندن فعالیت می کند، اجرا کننده این سناریوی رسوا می باشد.

این نمایشگاه عکس که به کمک عکاسانی که اغلب به علت ارتکاب تخلفات و همکاری با رسانه های معاند با ایران تحت تعقیب بوده و از ایران فراری شده اند ترتیب یافته است در شهر رم ایتالیا برگزار شده است. در این نمایشگاه عکس، تصاویر به گونه ای گزینش شده اند که به بیننده القا کند ماموران حکومت به افراد معترض و قانونمند حمله کرده و آنان را کشته و زخمی کرده اند اما در این نمایشگاه هیچ عکسی و خبری درباره اقدامات ساختارشکنانه هواداران افراطی موسوی که اقدام به حمله به پایگاه بسیج مقداد جهت خلع سلاح آنجا کرده و باعث کشته شدن افرادی شدند و همچنین تصویری از هواداران موسوی که اقدام به آتش زدن اتوبوس، سطل آشغال، حمله به بانک ها و اماکن عمومی و شکستن شیشه ها کرده اند ارائه نشده است.

شنیده شده برای برگزاری نمایشگاه سیاه نمایی از ایران در ایتالیا نظر مساعد میرحسین از سوی اتاق فکر جلب شده است.


چهارشنبه 26 خرداد 1389

کروبی: مخالفانم باید اعدام شوند!

نویسنده: سرباز ولایت 2   

----------------------------------------------------------------------------------------------

در پی اعتراضات مردمی به حضور کروبی در قم ، کروبی از مسئولان امنیتی این شهر خواسته است، مخالفان وی را دستگیر واعدام نمایند.

این درخواست پس از آن مطرح شده است که کروبی اوایل این هفته برای شرکت در یک مراسم ختم به شهر مقدس قم سفر کرده و مردم پس از اطلاع از این خبر، درمحل اقامت وی حضوریافته و بدلیل اتخاذ مواضع غیراصولی و ساختارشکنانه کروبی پس از انتخابات، با سردادن شعارهایی خواستار محاکمه و خلع لباس وی شده بودند.

یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار« جوان آنلاین» پس از توصیف خروش مردمی قم علیه فتنه انگیزان ، به نقل از یکی از همراهان کروبی گفت: خود شیخ چندین بار رو به محافظانش گفت نمیدانم چه اتفاقی افتاده است که تازه گیها مردم اینقدر عصبانی هستند .کروبی که به نظر می رسید ترس و وحشت سراپای وجود او گرفته بود ، نگرانی خود را از تعرض مردم به خود نتوانسته پنهان کند و به محافظان خود گفته است: آیا اینجا راه خروج دیگری ندارد؟ گفته می شود وی بالاخره با پادرمیانی یکی از مسئولان توانسته بود از مهلکه جان سالم به در ببرد و فرار کند.

چهارشنبه 26 خرداد 1389

کشتن بسیجی‌ها افتخار ما است

نویسنده: سرباز ولایت 2   

----------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.javanonline.ir/Images/News/Smal_Pic/13-11-1388/IMAGE634007043804843750.jpgکشتن بسیجی‌ها افتخار ماست؛ مهم نبود که مسئولان ایرانی در انتخابات تقلب کرده بودند یا نه، مهم این بود که دوستان سبز ما همان کاری را کردند که باید می‌کردند.
به گزارش آتی؛ سرکرده گروهک کومله که چندی پیش در شبکه ماهواره‌ای "روژهه لات" سخن می‌گفت: با اشاره به جملات فوق، اغتشاشات پس از انتخابات دهم را بی‌نظیر خواند و به خاطر رشادت‌های سبزها از آنها تجلیل کرد.

"ع.م" با بیان این مطلب که نفوذ ضد انقلاب به درون مرزهای سیاسی- حکومتی رژیم (نظام اسلامی) طی دو دهه و به آرامی انجام گرفته افزود: جمهوری اسلامی در عمر 30 ساله خود با این نوع مبارزه رو به رو نشده بود.

این تروریست سابقه‌دار که تاکنون به چندین عملیات جنایت‌بار علیه ملت ایران اقدام کرده همگام با کاخ سفید و عوامل داخری آن ادعا کرد: اقدامات سبزها در چند ماه گذشته برای سازمان‌های حقوق بشر و کشورهای دموکراتیک و حتی خود آمریکا تاثیر به سزایی داشته است.

----------------------------------------------------------------------------------------------

تعرض "مخفیانه اخلالگران در نیمه شب گذشته" در شرایطی به بیت این مرجع بزرگوار صورت گرفته است که پیش از آن، چند هزار نفر از مردم قم در اعتراض به حضور شیخ اصلاحات در این شهر، دست به برگزاری تجمع اعتراضی زده بودند.

به گزارش شبکه ایران، بیت مرجع بزرگوار، آیت الله نوری همدانی، شب گذشته توسط افرادی ناشناس در آتش سوخته و موجب شکسته شدن شیشه های منزل این مرجع بزرگ تقلید شده است.

به گزارش برنا، این اقدام توسط افرادی ناشناس انجام شده که از کوچه جنب بیت این مرجع تقلید شیشه های منزل ایشان را شکسته و قسمتی از بیت این مرجع عالیقدر را نیز آتش زده اند.

درباره هویت مهاجمان و علت هجوم آنان خبری منتشر نشده است اما با توجه به تاکید آیت الله نوری همدانی بر تبعیت از ولایت فقیه و تلاش هایی وی در راستای افشای فتنه سال گذشته، برخی گزارش ها درباره وابستگی این گروه تخریب گر مطرح شده است.

گفتنی است، گروه منتسب به فرقه سبز چندین بار از افشاگری‌ها و مواضع آیت الله نوری همدانی ابراز ناراحتی کرده بودند.

اما تعرض "مخفیانه اخلالگران در نیمه شب گذشته" در شرایطی به بیت این مرجع بزرگوار صورت گرفته است که پیش از آن، چند هزار نفر از مردم قم در اعتراض به حضور شیخ اصلاحات در این شهر، دست به برگزاری تجمع اعتراضی زده بودند.


----------------------------------------------------------------------------------------------

هنینگ مانكل، رمان نویس مطرح سوئد و از افراد حاضر در كاروان دریایی كمك به مردم غزه گفت: رژیم اسرائیل بدترین تروریست است.

او در یادداشتی به شرح چگونگی حمله نیروهای اشغالگر صهیونیست پرداخته و نوشته است: سربازهای اسرائیلی می خواستند كسانی را كه روی عرشه بودند زیر سقف ببرند. اگر كسی تكان می خورد بلافاصله هدف گلوله قرار می گرفت.

او در ادامه نوشته است كه یكی از مسافران كشتی تكان خورد و بلافاصله هدف گلوله های پلاستیكی قرار گرفت.

مانكل، نویسنده 62 ساله به همراه 8 سوئدی دیگر به دست نیروهای رژیم صهیونیستی برای چند روز بازداشت شدند. از مانكل رمانی با عنوان «راز آتش» با ترجمه بهمن رستم آبادی به فارسی ترجمه شده است.

----------------------------------------------------------------------------------------------

خبرگزاری فارس: سفیر سابق اتریش در ایران گفت: "ما از طریق 22 سفارتخانه و دیپلمات‌هایی كه به سطح شهر اعزام می‌شدند، اطلاعات كسب می‌كردیم اما از طرف ایران مواخذه می‌شدیم كه نباید گزارش تهیه كنیم چرا كه این امر یك مسأله داخلی است و خارجی‌ها نباید در آن دخالت كنند. "به‌ گزارش خبرگزاری فارس، پایگاه اینترنتی "پومد " (Pomed) در گزارشی مفصل به بررسی سلسله مباحثاتی پرداخت كه در "مركز بین‌المللی وودرو ویلسون " (Woodrow Wilson International Center) برگزار شده و به بررسی مسائل مرتبط با ایران در یك‌سال گذشته و دیپلماسی ایالات متحده در قبال كشورمان اختصاص داشتند.

در این سلسله نشست‌های ضدایرانی، دو كارگروه از كارشناسان به بحث و بررسی موضوعات مختلف در رابطه با ایران پرداختند، كارگروه اول، تحت مدیریت "پروفسور شائول باخاش " (Shaul Bakhash) از دانشگاه جورج میسون قرار داشته و اعضای آن را "مایكل پوستل " (Michael Postl)، سفیر پیشین اتریش در ایران و "نیكلاس برنز " (Nicholas Burns)، معاونت سابق امور سیاسی وزارت خارجه آمریكا و استاد كنونی دانشگاه هاروارد تشكیل می‌دادند.
كارگروه دوم تحت مدیریت "پروفسور كاوه احسانی " از دانشگاه دی‌پاول از اعضایی همچون "فریده فرهی " از دانشگاه هاوایی و "سوزان مالون " (Suzanne Malone)، كارشناس مسائل خاورمیانه از مركز سابان تشكیل می‌شد.

 اعتراف كارشناسان ضدایرانی به حضور حماسی مردم در انتخابات 22 خرداد
در این جلسه نشست چندین ساعته، «مایكل پوستل» سفیر پیشین اتریش در تهران در آغاز سخنان خود به مسائل پس از انتخابات ریاست جمهوری كشورمان پرداخت.
وی تأكید كرد كه استقبال مردم ایران از این انتخابات بسیار بالا بوده و در میان ایرانیان مقیم خارج میزان مشاركت در این انتخابات تا 300 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
پوستل به عنوان دیپلماتی كه در ایران حاضر بوده است از خاطرات خود در خصوص اختلافات پس از انتخابات در این نشست سخن گفت.
وی در ادامه به نقش اتحادیه اروپا كه 22 سفارتخانه در تهران دارد پرداخته و اظهار داشت كه این اروپا در هفته‌های پس از انتخابات از نزدیك مسائل را تعقیب كرده

ادامه مطلب

----------------------------------------------------------------------------------------------

سبز سبزم

بی بخارم 

لجن

با وطن کاری ندارم

با بی بی سی گشته ام هم آب و کاسه

ریشه ام در انگلیس است و فرانسه

در پی فحش و شعارم

فکر مکتب نیستم

کاری به جمهوری ندارم

آشنا با حیله و مکر ودروغم

کله پوکم

کرده آقای "سورس" اینبار کوکم

همچو ویروسم وطن را

بدتر از ویروس خوکم

پولهای سبز می گیرم ز آقازاده ها تا شعله ها را برفروزم

شیشه ها را بشنکم
اموال مردم را بسوزم

عامل دست سیایم

اجنبی را می ستایم

درب این حصن حصین را روی دشمن می گشایم

می زنم راس کریمان وطن را

برتنم بنگر کنون سبز لجن را

قصه ی خر در چمن را

سبز سبزم چند ماهی ریشه دارم در دروغ وقتل و غارت

مخملی هستم به فکر آتش افروزی و توهین و جنایت

ادامه مطلب

----------------------------------------------------------------------------------------------

yu455e9xm0wpkuhd3sp7.jpg

کاسپین ماکان که این روز ها در سواحل مدیترانه در ناز و نعمت در تعطیلات بسر می برد در برابر حوادث پیش آمده برای ناوگان آزادی اظهار نظر های جالبی نموده.

وی که با شبکه تلویزیونی کنست مصاحبه میکرد گفت که ارتش اسرائیل از تمامیت ارضی و حقوقی ملت یهود !! دفاع نموده و کاروان به اصطلاح آزادی !!بدون در نظر گرفتن این موضوع  قصد تعرض به این حقوق را داشته است.

وی نسبت به کشته و زخمی شدن عده ای از مردمان  بی گناه در این جریان گفت از کشته شدن این افراد ناراحت شده ولی کسانی که آنان را به این ورطه کشیدند مقصرند و باید پاسخگو باشند.

به نظر می رسد که سران صهیونست دارند از تمام موجودی خود برای توجیه جنایات اخیر برای سرد کردن آتش احساسات مردم دنیا استفاده می کنند.


چهارشنبه 19 خرداد 1389

ماشا الله بروسلی...!

نویسنده: سرباز ولایت 1   طبقه بندی: عکس، 

----------------------------------------------------------------------------------------------

چهارشنبه 19 خرداد 1389

شباهت های مردم فلسطین با جنبش سبز لجنی ایران

نویسنده: سرباز ولایت 1   طبقه بندی: عکس، 

----------------------------------------------------------------------------------------------

اینها برای بیرون کردن اسرائیل از خاکشان می جنگند. اینها برای آوردن اسرائیل به کشورشان     می جنگند .

ادامه مطلب

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

به نقل از عصرایران و به گزارش فارس، یک شرکت بزرگ دارویی در ایران به تازگی قراردادی درحدود ۲۰ میلیون یورو با شرکت‌ شبه صهیونیستی “ت ” منعقد کرده است.

برپایه این گزارش این شرکت شبه صهیونیستی در سال ۲۰۰۵ کارخانه تولید کننده محصولات پلاسمایی و فرآورده‌های خونی را از یک شرکت آمریکایی خریداری کرده است.

اطلاعات خبرنگاران فارس از آمریکا حاکی است که “‌لری استان “‌ عضو موثر شرکت ” ت ” یکی از اعضای شناخته شده یک گروه صهیونیستی است که در سرمایه‌گذاری علیه ایران نیز فعالیت دارد.

همچنین ” شیلدان ادلسون “‌ دیگر عضو موثر این شرکت دارویی صهیونیستی است که گرداننده یک کازینو در لاس وگاس آمریکا بوده و برای پوشش فعالیت‌های صهیونیستی خود نشریات و سایت‌هایی را راه‌اندازی کرده است.

شرکت دارویی‌ ” ت ” طی سال‌‌های اخیر قراردادهایی را با شرکت‌های دارویی ایران داشته است.

 

لوگو دوستان


استخاره با قرآن
 YOUR WORD
 

 YOUR WORD

  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

 Powered by  MyPagerank.Net


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات